Bahçeşehir Rotary Kulübü logo

ROTARY MESLEK ÖDÜLLERİ VERMEDE AMAÇ NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?

Geleneksel olarak Rotaryenler, mesleki yeterlilik ve yüksek ahlak standartları için ödül verirler. Rotary kulüpleri, bu ödülleri, Rotaryenlere veya Rotaryen olmayan kişilere, kurum ve kuruluşlara verirler.

Amacı: İş ve meslek yaşamında en iyiye, güzele ve doğruya özendirmek için, etik değerlerini bozmaksızın, fedakarlıkla hizmet ederek mesleki başarıyı yakalamış; ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkıları da değerlendirilerek ödüllendirilmesidir.

Burada sözü edilen iş veya mesleğin büyüğü, küçüğü yoktur. Çünkü Rotary'nin temel amaçlarından biri de, topluma yararlı tüm iş ve mesleklerin değerinin takdir edilmesidir.

Onun içindir ki, Rotary'de meslek ödülleri, toplumun değişik kesimlerinden farklı iş ve mesleklerin temsilcilerine verilir. Bu anlamda, büyük bir kuruluşun yöneticisi, önemli bir sanatçı ya da bir ayakkabı ustası veya bir aşçının diğerinden farkı yoktur.